Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup oraz dostawa kruszywa na potrzeby gminy Kłoczew
print
published: 2019-02-07

Ogłoszenie nr 511676-N-2019 z dnia 2019-02-07 r. 
 

Gmina Kłoczew: Zakup oraz dostawa kruszywa na potrzeby gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu
print
published: 2018-10-30

Ogłoszenie nr 642526-N-2018 z dnia 2018-10-30 r. 
 

Gmina Kłoczew: Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn – Nowiny w gminie Kłoczew
print
published: 2018-09-18

Ogłoszenie nr 616080-N-2018 z dnia 2018-09-12 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic
print
published: 2018-08-28

Ogłoszenie nr 609763-N-2018 z dnia 2018-08-28 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Kłoczew
print
published: 2018-08-01

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

more