Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 30.03.2020
name-day: Amelii, Dobromira, Leonarda
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
print
published: 2014-01-22

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.1.2014. Nazwa zadania: „ Sukcesywna dostawa paliw płynnych.”

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2014-01-09

Sukcesywna dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 10002 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
print
published: 2013-11-21

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.18.2013. Nazwa zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew – ETAP I.”

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew - ETAP I
print
published: 2013-10-29

Numer ogłoszenia: 441450 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Modernizacja drogi gminnej w Woli Zadybskiej”.
print
published: 2013-10-28

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

112 274,40  zł brutto

more