Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 10.04.2020
name-day: Borysławy, makarego, Michała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu
print
published: 2014-04-01

Numer ogłoszenia: 110058 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja dróg na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-01

Numer ogłoszenia: 110150 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - remont cząstkowy dróg gminnych
print
published: 2014-03-19

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.4.2014. Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew grysami   i emulsją asfaltową ”.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - oświetlenie
print
published: 2014-03-19

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.3.2014. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
published: 2014-03-04

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.5.2014. Nazwa zadania: Dostawa pospółki do remontu gruntowych i lokalnych dróg gminnych położonych na terenie Gminie Kłoczew ".

more