Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2014-06-11

Kłoczew: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 198252 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu
print
published: 2014-05-14

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.6.2014. Nazwa zadania: „Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu".

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja dróg na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.7.2014. Nazwa zadania: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kłoczew".

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-22

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.8.2014.Nazwa zadania: „Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia   w wodę na terenie Gminy Kłoczew”.

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-10

Numer ogłoszenia: 123684 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more