Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 16.08.2018
imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew
print
opublikowano: 2014-06-30

Numer ogłoszenia: 218042 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
opublikowano: 2014-06-11

Kłoczew: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 198252 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

więcej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu
print
opublikowano: 2014-05-14

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.6.2014. Nazwa zadania: „Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu".

więcej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja dróg na terenie Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2014-04-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.7.2014. Nazwa zadania: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kłoczew".

więcej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2014-04-22

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.8.2014.Nazwa zadania: „Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia   w wodę na terenie Gminy Kłoczew”.

więcej