Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 26.03.2019
imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
opublikowano: 2014-10-03

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe

Numer ogłoszenia: 327438 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Rewitalizacja
print
opublikowano: 2014-08-29

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.12.2014. Nazwa zadania:  „Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew".

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rewitalizacja
print
opublikowano: 2014-08-08

Kłoczew: Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew
Numer ogłoszenia: 266540 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej
Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew - dostawy
print
opublikowano: 2014-07-14

Kłoczew: Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew
Numer ogłoszenia: 234312 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej
Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew
print
opublikowano: 2014-06-30

Numer ogłoszenia: 218042 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej