Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 16.10.2018
imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
print
opublikowano: 2014-12-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.14.2014. Nazwa zadania:  „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew".

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2014-12-12

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe
print
opublikowano: 2014-10-20

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2014. Nazwa zadania: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe".

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
opublikowano: 2014-10-03

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe

Numer ogłoszenia: 327438 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Rewitalizacja
print
opublikowano: 2014-08-29

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.12.2014. Nazwa zadania:  „Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew".

więcej