Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 01.06.2020
name-day: Gracji, Jakuba, Konrada
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
published: 2015-02-27

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.1.2015.Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa drogowego”.

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2015-02-09

Kłoczew: Dostawa kruszywa drogowego
Numer ogłoszenia: 27912 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
print
published: 2014-12-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.14.2014. Nazwa zadania:  „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew".

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-12-12

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe
print
published: 2014-10-20

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2014. Nazwa zadania: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe".

more