Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 16.10.2018
imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
print
opublikowano: 2015-11-09

Kłoczew: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KŁOCZEW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 301632 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
print
opublikowano: 2015-07-07

Kłoczew: Zorganizowanie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Kłoczew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 168798 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
opublikowano: 2015-03-19

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
Numer ogłoszenia: 62106 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
opublikowano: 2015-02-27

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.1.2015.Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa drogowego”.

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
opublikowano: 2015-02-09

Kłoczew: Dostawa kruszywa drogowego
Numer ogłoszenia: 27912 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

więcej