Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej
print
published: 2017-05-12

Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

more
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
print
published: 2017-05-12

Ogłoszenie nr 77660 - 2017 z dnia 2017-04-30 r.

Kłoczew: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
published: 2016-12-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2016-12-05

Ogłoszenie nr 356932 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Kłoczew: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

more
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg
print
published: 2016-07-22

Kłoczew: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
Numer ogłoszenia: 152491 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

more