Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 30.03.2020
name-day: Amelii, Dobromira, Leonarda
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew"
print
published: 2013-10-18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.16.2013. Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew".

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew
print
published: 2013-10-03

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej "
print
published: 2013-09-24

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.15.2013. Nazwa zadania: „Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej"

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czernicu"
print
published: 2013-09-12

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2013.

more
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe"
print
published: 2013-09-12

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.14.2013.

more