Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 23.05.2018
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2018-05-22

Ogłoszenie nr 559338-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. 
 

Gmina Kłoczew: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska
print
opublikowano: 2018-05-22

Ogłoszenie nr 559229-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. 
 

Gmina Kłoczew: Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

więcej
Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej
print
opublikowano: 2017-05-12

Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

więcej
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2017-05-12

Ogłoszenie nr 77660 - 2017 z dnia 2017-04-30 r.

Kłoczew: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

więcej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
opublikowano: 2016-12-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew

więcej