Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Zakończenie projektu

published: 2014-07-02

W dniu 30 czerwca 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu „Radosne przedszkola w gminie Kłoczew”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bez tych środków finansowych nie byłoby możliwe utworzenie w odległych od siebie miejscowościach trzech punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, które do tej pory nie były objęte obowiązkiem przedszkolnym.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaliśmy od września 2012 r. do końca czerwca 2014 r. W tym czasie 77 dzieci w wieku od 3 do 4 lat z terenu Gminy Kłoczew skorzystało z przedszkolnych zajęć edukacyjnych. Wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z logopedą i z języka angielskiego. Zajęcia z logopedą w ogólnej liczbie 282 godzin prowadzone były indywidualnie w formie zabawowej. Ćwiczenia miały na celu usprawnienie pracy narządów aparatu artykulacyjnego, słuchu fonemowego i fonematycznego, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej. Właściwa praca logopedyczna polegała na wywołaniu prawidłowo brzmiących głosek oraz ich utrwalaniu w wyrazach podczas opowiadania historyjek obrazkowych, pracy z obrazkiem, wierszykach, piosenkach i rozmów kierowanych. Większość dzieci poprawiło wymowę.

Pobyt w przedszkolu to również zajęcia i zabawy z językiem angielskim (214 godz.), które dzieciom bardzo się podobały. Szczególnie liczenie, przywitanie się czy umiejętność nazywania kolorów w języku angielskim stanowiło pole do popisywania się znajomością języka. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolach oglądały bajki edukacyjne, wyjeżdżały na wycieczki edukacyjno-integracyjne. Podczas każdej wycieczki dzieci miały zapewniony w ramach projektu posiłek. Wycieczki sprawiały dzieciom dużą frajdę, bo pozwalały im przeżywać poznaną rzeczywistość w bezpośrednim z nią kontakcie. Był to również czas przyjemnej nauki opartej na programie wychowania przedszkolnego.

Do wszystkich punktów przedszkolnych zakupiliśmy dla dzieci meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne do zajęć. Przeprowadzono też niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń (malowanie, zabudowanie grzejników, zakupy wykładzin i dywanów). Zamontowane zostały również elementy placów zabaw.

Rodzice pociech uczęszczających do punktów przedszkolnych uczestniczyli w życiu przedszkolaków, a tym samym poszerzali swoją wiedzę na temat działań i metod edukacyjnych. Pomagali w opiece nad dziećmi podczas wycieczek, spacerów, , składali meble, naprawiali zabawki, pomagali w przygotowaniu uroczystości, szyli stroje, brali udział w wywiadówkach. Obserwowali, jak można w zabawowy sposób przekazać dziecku wiedzę na temat równości płci. Wszyscy rodzice mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawach związanych z edukacją ich dzieci poprzez wypełnienie ankiet oraz rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami i koordynatorami.              

Wszystkie zadania, jakie podejmowaliśmy w ramach projektu „Radosne przedszkola w gminie Kłoczew” współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 1 mln złotych, w tym 151 tyś. złotych to wkład własny gminy Kłoczew. Ogólny cel projektu - wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej u 75 dzieci w gminie Kłoczew -został osiągnięty.

Pomimo zakończenia projektu Punkty Przedszkolne będą nadal funkcjonowały w Gminie Kłoczew jako przedszkola samorządowe.