Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Wodociągi i kanalizacja

published: 2014-05-28

Wodociągi

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. administratorem sieci wodociągowej jest przedsiębiorstwo:

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Awarie należy zgłaszać do konserwatora sieci tel. 661 542 031 (do godz. 1600)

lub do administratora sieci pod nr. tel. 601 953 987 (po godz. 1600).

Obecną stawkę za m3 wody reguluje Decyzja WA.RZT.70.80.2021/5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Grupa 1

Cena wody zł/m3

2,47

2,47

2,47

Stawka opłaty abonamentowej zł/m3/kwartał

4,70

4,70

4,70

Grupa 2

Cena wody zł/m3

2,57

2,57

2,57

Stawka opłaty abonamentowej zł/m3/kwarta

4,70

4,70

4,70

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

____________________________________________________

Kanalizacja

Stawki związane z odprowadzaniem ścieków reguluje Decyzja WA.RZT.70.79.2021/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1-36 miesięcy.

Lp.

Taryfowa grupa  odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

 

Grupa 1

 

cena  za 1m³  ścieków

5,50

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,50

zł/odb./m-c

2.

 

Grupa 2

 

cena  za 1m³  ścieków

5,87

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,50

zł/odb./m-c

3.

 

Grupa 3

 

cena  za 1m³  ścieków

5,50

zł/m³

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych. Odbiorcy ci rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników. Dodatkowo do tej grupy zalicza się instytucje publiczne, jednostki Gminy, strażnice OSP i świetlice wiejskie.

Grupa 2– ścieki, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, produkcyjną, usługową.

Grupa 3- odbiorcy korzystający z usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Sprawy dotyczące awarii sieci kanalizacji, przyłączy itp. należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kłoczewie –  tel. 25/ 75 43 199


Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew"