Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Wodociągi i kanalizacja

published: 2014-05-28

Wodociągi

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. administratorem sieci wodociągowej jest przedsiębiorstwo:

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Awarie należy zgłaszać do konserwatora sieci Pana Krzysztofa Głowienko tel. 661 542 031 lub do administratora sieci Pana Henryka Jurzysta pod nr. tel. 601 953 987

Obecną stawkę za m3 wody reguluje Decyzja WA.RET.070.1.417.1.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Stawka za m3 wynosi 2,27 zł netto, (2,45 zł brutto – VAT 8%),

abonament miesięczny 1,5 zł netto, (1,62 zł brutto – VAT 8%)

____________________________________________________

Kanalizacja

Stawki związane z odprowadzaniem ścieków reguluje Decyzja WA.RET.070.1.418.1.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Stawka za m3 wynosi 5,28 zł.netto + podatek VAT 8% = 5,70 zł brutto

Sprawy dotyczące awarii sieci kanalizacji, przyłączy itp. należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kłoczewie –  tel. 25/ 75 43 199


Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew"