Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 17.03.2018
imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Wodociągi i kanalizacja

opublikowano: 2014-05-28

Wodociągi

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. administratorem sieci wodociągowej jest przedsiębiorstwo:

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Awarie należy zgłaszać do konserwatora sieci Pana Mariusza Lasek tel. 661 542 031 lub do administratora sieci Pana Henryka Jurzysta pod nr. tel. 601 953 987

Obecną stawkę za m3 wody reguluje Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XX/152/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Stawka za m3 wynosi 2,27 zł netto, (2,45 zł brutto – VAT 8%),

abonament miesięczny 1,5 zł netto, (1,62 zł brutto – VAT 8%)

____________________________________________________

Kanalizacja

Stawki związane z odprowadzaniem ścieków reguluje Uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłoczew

Stawka za m3 wynosi 5,28 zł.netto + podatek VAT 8% = 5,70 zł brutto

Sprawy dotyczące awarii sieci kanalizacji, przyłączy itp. należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kłoczewie –  tel. 25/ 75 43 199