Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.08.2019
name-day: Bernarda, Sabiny, Samuela
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

published: 2015-04-03

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kawęczynie   
Kawęczyn 4, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25 75 43 676
e-mail:  szkolaspkaweczyn@wp.pl
Adres strony www:  www.kaweczyn.szkolna.net
p.o. Dyrektora Szkoły – mgr Ewa Sobiech

Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów – 36
- szkoła podstawowa – 16 w 4 oddziałach
- oddziały przedszkolne – 20 w 2 oddziałach

Zatrudnienie ogółem w Szkole Podstawowej w Kawęczynie
- nauczyciele - 7
- obsługa - 1


HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie sięga aż 1924 r., kiedy to gospodarze tejże wsi kupili stary dom i plac. Dom został przebudowany i wyremontowany. Urządzono w nim 2 sale lekcyjne, korytarz i komórkę.
1 września  1930 roku rozpoczyna się szkoła urzędowa przydzielona przez Inspektorat Szkolny w Garwolinie. Pracował w niej jeden nauczyciel Pan Andrzej Olędzki.
Od 1 września 1939 r. – do 1941 r. podczas okupacji niemieckiej szkołę zamknięto i młodzież nie mogła się uczyć. Dopiero w 1942 roku przybyła do wsi Pani Zofia Sitek i objęła stanowisko kierownika siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kawęczynie.
W roku szkolnym 1958/59 do szkoły uczęszcza 103 dzieci. Budynek jest za mały na pomieszczenie tak dużej liczy uczniów, postanowiono wynająć 2 pokoje u gospodarzy i tam prowadzić lekcje. Zaczęto myśleć o budowie nowego budynku szkolnego. W 1963 roku został wywłaszczony 1 ha placu od pana Michała Łukasiaka pod budowę nowej szkoły.
Po pożarze z dnia 19 września 1967 r., który strawił 113 budynków, w tym również budynek szkolny zaczęto intensywną pracę przy budowie nowego budynku szkolnego i mieszkalnego dla nauczycieli.
10 kwietnia 1969 roku zaczęła się długo oczekiwana przeprowadzka do nowej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie  jest szkołą wiejską, prowadzoną przez gminę Kłoczew. Obwód szkoły obejmuje wsie: Kawęczyn, Padarz, Przyczyna. Od czasu istnienia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie kierownictwo pełnili:
1. Zofia Sitek - od 1942 r.
2. Maria Całka – od 1968 r.
3. Marian Pieńkosz – od 1979 r.
4. Marianna Piszczek – od 1998 r.

W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1969 r. realizując program szkoły ośmioklasowej. Od 1999 r. zgodnie z założeniami reformy oświaty zmodyfikowano system nauczania i wychowania wprowadzając 6-letnią szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym.

Szkoła to samodzielny wolnostojący, parterowy budynek remontowany i modernizowany. Między innymi powstały nowe sanitariaty, wymieniono oświetlenie, okna i ogrzewanie – powstała nowa kotłownia olejowa.

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie posiada 6 sal lekcyjnych z pracownią komputerową, bibliotekę, kuchnię, jadalnię, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora.W budynku znajdują się sanitariaty, holl, korytarz zajmują szatnie.  Uczniowie szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej. Mogą korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej. Dla 13 uczniów z rodzin biednych dożywianie jest finansowane przez GOPS w Kłoczewie.

Zorganizowane jest dowożenie dla 6 uczniów. Baza dydaktyczna oceniania jest jako dobra, chociaż doskwiera brak sali gimnastycznej. Wyposażenie w pomoce naukowe jest  sukcesywnie wzbogacane. Uczniowie mają do dyspozycji dwa place zabaw i  boisko szkolne, z którego mogą także korzystać mieszkańcy wsi.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.  Zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi – jeden na całym etacie, drugi na ¾ etatu. Kadra pedagogiczna liczy 9 nauczycieli, w tym 1 dyrektor, wszyscy mają kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej.

Obecnie pracujący nauczyciele w tej szkole to:
  1. Marianna Piszczek - wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany (dyrektor szkoły)
  2. Anna Żaczek - wyższe mgr, nauczyciel kontraktowy
  3. Bożena Król - wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany
  4. Lucja Zielińska - wyższe mgr, nauczyciel mianowany
  5. Maria Łukasiak - wyższe mgr, nauczyciel mianowany
  6. Teresa Mężyk - wyższe mgr, nauczyciel mianowany
  7. Magdalena Głasek - wyższe mgr, nauczyciel mianowany
  8.  Ewa Sobiech - wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany
  9. Barbara Stachurska - wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Kawęczynie
Gminny Konkurs Fotograficzny „Przyroda Gminy Kłoczew w obiektywie”
II miejsce Gabriela Sadrzak kl. VI

Gminny Plastyczny Konkurs Wielkanocny
I miejsce Wiktoria Szpadzik kl. V
II miejsce Natalia Łukasiak kl. IV
III miejsce Kornelia Łukasiak kl. II
III miejsce Aleksandra Pieńkosz kl. VI

Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy
I miejsce Julia Zając kl. 0
II miejsce Łukasz Kaczorek kl. 0
I miejsce Natalia Kursa kl. VI
II miejsce Andżelika Miłosz kl. VI
III miejsce Alicja Łubianka kl. V

Gminny Konkurs Kolęd
I miejsce Zespół klasa II
II miejsce Aleksandra Pieńkosz kl. VI
III miejsce Zespół klasa VI

Zawody sportowe
IV  miejsce Rozgrywki w piłce nożnej „Orlik” – chłopcy starsi
IV miejsce Rozgrywki w piłce nożnej „Orlik” – chłopcy młodsi
III miejsce Rozgrywki w piłce nożnej „Orlik” – dziewczęta starsze

Udział w Międzyszkolnym Konkursie Anglojęzycznych Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych
I miejsce w IV Gminnym Konkursie Piosenki Ekologicznej kl. I-III
III miejsce w IV Gminnym Konkursie Piosenki Ekologicznej kl. IV-VI