Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.08.2019
name-day: Bernarda, Sabiny, Samuela
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Szkoła Podstawowa w Czernicu

published: 2015-04-02

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu
Czernic 95, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25 75 43 299
e-mail: czernic@vp.pl
strona internetowa: https://spczernic.szkolna.net/
Dyrektor Szkoły – mgr inż. Beata Kania

Liczba uczniów i nauczycieli:
Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów – 111
- szkoła podstawowa – 95 – w 7 oddziałach
- oddziały przedszkolne – 16 w 1 oddziale

Klasy Publicznego Gimnazjum
Liczba uczniów – 42 w 2 oddziałach

Punkt przedszkolny w Czernicu – 25 dzieci w 1 oddziale

Zatrudnienie ogółem w Szkole Podstawowej w Czernicu
- nauczyciele –17
- obsługa – 5

Historia i osiągnięcia Szkoły w Czernicu

Po odzyskaniu niepodległości  w 1918 r. powstaje zalążek oświaty we wsi Czernic. Wcześniej istniała tylko jedna szkoła w Kłoczewie. Absolwenci właśnie tej Szkoły starali się prowadzić wszechstronne zajęcia z dziećmi, w prywatnych domach mieszkańców. W późniejszym okresie (1928-30) nad edukacją oświaty wiejskiej pracowali już „państwowi” nauczyciele min;: Pan  Pawłowicz, Pan Olęcki, Pani Gładysz. W takiej sytuacji narodziła się myśl wybudowania Szkoły z prawdziwego (jak na tamte czasy) zdarzenia.

W ramach komasacji gruntów w 1930 r. wymierzono plac pod budowę, brakowało środków finansowych i w takiej sytuacji mieszkańcy ustalili obowiązkową składkę pieniężną. Zbiórka trwała około 2 lat, aż wreszcie oddano do użytku jeden budynek z przeznaczeniem na szkołę. W 1934 r. szkoła została uruchomiona, liczyła cztery klasy i około 50 uczniów.

W okresie wojny i okupacji szkoła pracowała swoim ciągłym rytmem, chociaż kadra nauczycielska została zredukowana do dwóch nauczycieli: Pan Naporko i Pan Grobelny. Szkoła podlegała jurysdykcji niemieckiej i funkcjonowała w Dystrykcie Puławskim.

Po wyzwoleniu w latach 1948-49 oddano drugi budynek szkolny i podniesiono stopień organizacyjny do kl. VII. W takich warunkach szkoła przetrwała i funkcjonowała do 1994r. Jeszcze raz mieszkańcy Czernica dowiedli swojego zaangażowania społecznego i 18.12.1984 r. na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły na czele którego stanął sołtys Henryk Łukasiak i dyrektorka Teresa Beczek-Kostyra. Kwota uzyskana z opodatkowania się mieszkańców wsi oraz środki z Funduszu Rozwoju Rolnictwa pozwoliły na realne spojrzenie dotyczące budowy nowej Szkoły. Już na początku 1985r. rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, by w lipcu rozpocząć pierwsze prace ziemne, które wykonali sami mieszkańcy Czernica. We wrześniu 1990 r. prace przy budowie nowej Szkoły powierzono Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego  z Zakładem Rejonowym w Zalesiu k/Ryk pod kierownictwem Lucjana Woźniaka a następnie Marka Pawelca. Szybkie i solidne tempo prac firmy doprowadziło do tego, że dn. 12.11.1990 r. ukończono prace przy pierwszej kondygnacji budynku. Prace kontynuowano przy  bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi Czernic. Drewno na dach wznoszonego budynku  ofiarowali  mieszkańcy Czernica.28.08.1994 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego z udziałem księdza biskupa Jana Mazura, władz Gminy, Województwa Siedleckiego oraz oświatowych.

Od września 1994 r. uczniowie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej rozpoczęli naukę w nowym, bardzo dobrze wyposażonym budynku.

W 1998 r. sołtys Jan Dembek z grupą mieszkańców wsi wykopali i zalali fundamenty pod salę gimnastyczną. Budowę Sali poprowadził Kazimierz Jędrych z Czernica. Oficjalnego  otwarcia sali dokonano 1czerwca 2001 r.

W 2003 r. Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.                                                                 

W 2010 r. wybudowano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową. W 2014 r. przekazano szkole do użytku boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. W 2009 r. rozpoczęło działalność „Małe Przedszkole” w ramach Programu Integracji Społecznej, W  ramach  realizacji projektu pt.  „Tęczowe Przedszkola” w latach 2010-2013 działał punkt przedszkolny, a w latach  2012-2014 punkt przedszkolny pn. ‘Radosne Przedszkole”. Od 2014r. działa Samorządowy Punkt Przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów:
1. Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
– Ilona Pieńkosz – 2014 r. „Małe gesty wielkie sprawy”
- Jakub Siwek - 2015 r. „Wolność – swoboda czy zobowiązanie”
2. Powiatowy konkurs „Jestem Bezpieczny” - II miejsce w 2014r.
3. II miejsce w powiatowym konkursie historycznym i udział w wojewódzkim konkursie
4. Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia uczniów w turniejach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014

Szkoła Podstawowa
- II miejsce w Gminnym Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska w Piłce Nożnej  kat. dziewczęta kl. IV-V
- II miejsce w Gminnym Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska w Piłce Nożnej  kat. dziewczęta kl. VI-G
- V miejsce w Gminnym Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska w Piłce Nożnej  kat. chłopcy kl. IV-V
- VI miejsce w Gminnym Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska w Piłce Nożnej  kat. chłopcy  kl. VI-IG
- I miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „3” kat. dziewczęta
- I miejsce w Powiatowym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „3” kat. dziewczęta
- I miejsce w Rejonowym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „3” kat. dziewczęta
- V miejsce w Wojewódzkim Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „3” kat. dziewczęta
- II miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „3” kat. chłopcy
- I miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „4” kat. dziewczęta
- IV miejsce w Powiatowym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „4” kat. dziewczęta
- III miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Siatkowej „4” kat. chłopcy
- I miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Koszykowej kat. dziewczęta
- II miejsce w Powiatowym Turnieju Mini – Piłki Koszykowej kat. dziewczęta
- II miejsce w Gminnym Turnieju Mini – Piłki Koszykowej kat. chłopcy
- I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”

o Puchar Tymbarku kat. chłopcy U10.
- III miejsce w   Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku kat. chłopcy U10
- I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”  
o Puchar Tymbarku kat. dziewczęta U10
- II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku kat. dziewczęta U10
- II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku kat. chłopcy U12.
- I miejsce w Gminnym Turnieju Pick Nożnej „Z podwórka na stadion”  
o Puchar Tymbarku kat. dziewczęta U12
- I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku kat. dziewczęta U12
- X miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku kat. dziewczęta U12

Gimnazjum
- II miejsce w  Gminnych Biegach Przełajowych 10x 1000m kat. chłopcy
- I miejsce w  Gminnych Biegach Przełajowych 10x 800m  kat. dziewczęta
- I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej  kat. dziewczęta
- II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej  kat. Dziewczęta

Osiągnięcia artystyczne 2007/2008 r.
- Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach, nominacja  i występ na Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie – etap wojewódzki
- Laureat Przeglądu Zespołów Tanecznych w Rokitni Nowej – etat powiatowy,  nominacja i występ na Lubelskiej Scenie Młodych w Lublinie – etap wojewódzki
2008/2009r.
- Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach, nominacja  i występ na Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie – etap wojewódzki
- Laureat Przeglądu Zespołów Tanecznych w Rokitni Nowej – etap powiatowy, nominacja i występ na Lubelskiej Scenie Młodych w Lublinie – etap wojewódzki
2012/2013
- Wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych w Rykach – etap powiatowy
- Występ na festiwalu organizowanym przez PSL
- Wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach – etap powiatowy

Nasi uczniowie co roku biorą udział w etapie okręgowym z historii, j. polskiego, biologii i matematyki.