Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Szkoła Podstawowa w Czernicu

published: 2015-04-02

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu
Czernic 95, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25 75 43 299
e-mail: czernic@vp.pl
strona internetowa: https://spczernic.szkolna.net/
Dyrektor Szkoły – mgr inż. Beata Kania

Historia i osiągnięcia Szkoły w Czernicu

Po odzyskaniu niepodległości  w 1918 r. powstaje zalążek oświaty we wsi Czernic. Wcześniej istniała tylko jedna szkoła w Kłoczewie. Absolwenci właśnie tej Szkoły starali się prowadzić wszechstronne zajęcia z dziećmi, w prywatnych domach mieszkańców. W późniejszym okresie (1928-30) nad edukacją oświaty wiejskiej pracowali już „państwowi” nauczyciele min;: Pan  Pawłowicz, Pan Olęcki, Pani Gładysz. W takiej sytuacji narodziła się myśl wybudowania Szkoły z prawdziwego (jak na tamte czasy) zdarzenia.

W ramach komasacji gruntów w 1930 r. wymierzono plac pod budowę, brakowało środków finansowych i w takiej sytuacji mieszkańcy ustalili obowiązkową składkę pieniężną. Zbiórka trwała około 2 lat, aż wreszcie oddano do użytku jeden budynek z przeznaczeniem na szkołę. W 1934 r. szkoła została uruchomiona, liczyła cztery klasy i około 50 uczniów.

W okresie wojny i okupacji szkoła pracowała swoim ciągłym rytmem, chociaż kadra nauczycielska została zredukowana do dwóch nauczycieli: Pan Naporko i Pan Grobelny. Szkoła podlegała jurysdykcji niemieckiej i funkcjonowała w Dystrykcie Puławskim.

Po wyzwoleniu w latach 1948-49 oddano drugi budynek szkolny i podniesiono stopień organizacyjny do kl. VII. W takich warunkach szkoła przetrwała i funkcjonowała do 1994r. Jeszcze raz mieszkańcy Czernica dowiedli swojego zaangażowania społecznego i 18.12.1984 r. na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły na czele którego stanął sołtys Henryk Łukasiak i dyrektorka Teresa Beczek-Kostyra. Kwota uzyskana z opodatkowania się mieszkańców wsi oraz środki z Funduszu Rozwoju Rolnictwa pozwoliły na realne spojrzenie dotyczące budowy nowej Szkoły. Już na początku 1985r. rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, by w lipcu rozpocząć pierwsze prace ziemne, które wykonali sami mieszkańcy Czernica. We wrześniu 1990 r. prace przy budowie nowej Szkoły powierzono Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego  z Zakładem Rejonowym w Zalesiu k/Ryk pod kierownictwem Lucjana Woźniaka a następnie Marka Pawelca. Szybkie i solidne tempo prac firmy doprowadziło do tego, że dn. 12.11.1990 r. ukończono prace przy pierwszej kondygnacji budynku. Prace kontynuowano przy  bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi Czernic. Drewno na dach wznoszonego budynku  ofiarowali  mieszkańcy Czernica.28.08.1994 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego z udziałem księdza biskupa Jana Mazura, władz Gminy, Województwa Siedleckiego oraz oświatowych.

Od września 1994 r. uczniowie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej rozpoczęli naukę w nowym, bardzo dobrze wyposażonym budynku.

W 1998 r. sołtys Jan Dembek z grupą mieszkańców wsi wykopali i zalali fundamenty pod salę gimnastyczną. Budowę Sali poprowadził Kazimierz Jędrych z Czernica. Oficjalnego  otwarcia sali dokonano 1czerwca 2001 r.

W 2003 r. Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.                                                                 

W 2010 r. wybudowano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową. W 2014 r. przekazano szkole do użytku boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. W 2009 r. rozpoczęło działalność „Małe Przedszkole” w ramach Programu Integracji Społecznej, W  ramach  realizacji projektu pt.  „Tęczowe Przedszkola” w latach 2010-2013 działał punkt przedszkolny, a w latach  2012-2014 punkt przedszkolny pn. ‘Radosne Przedszkole”. Od 2014r. działa Samorządowy Punkt Przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci.