Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Stanowiska i telefony

published: 2012-03-15

Zenon Stefanowski
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 8 - 17
pok. Nr 4
e-mail: z.stefanowski@kloczew.pl
Tel.: 25/ 75 43 199

Zbigniew Gałązka
Stanowisko: Z-ca Wójta, Kierownik Referatu zamówień publicznych i inwestycji
Godziny przyjęć: 8:00 - 16:00
nr pokoju 6
e-mail: z.galazka@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 16

Grażyna Pyl
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju:
8:00 - 16:00
pok. Nr 5
e-mail   g.pyl@kloczew.pl
Tel.: 25/7543199 w.12 lub 25/75 43 152

Janina Dębek
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju:
8:00 - 16:00
pok. Nr 9
e-mail   j.debek@kloczew.pl
Tel.: 25/75 43 199 w. 22

Monika Dębek
Stanowisko: Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:
sekretariat
godz. 8:00 - 16:00
e-mail: gmina@kloczew.pl
Telefon: 25/ 75 43 199 w. 11

Małgorzata Kiliszek (skrzydło południowe, wejście od ul Pocztowej):
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
Godziny przyjęć:
godz: 8:00 - 16:00
e-mail: rada@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 24


Referat podatkowy (skrzydło południowe, wejście od ul Pocztowej):
Małgorzata Kamińska
Kierownik referatu podatkowego, stanowisko ds. księgowości podatkowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:
godz. 8:00 - 16:00
pok. Nr 1
e-mail: m.kaminska@kloczew.pl
Tel.: 25/75 43 199 w. 23

Jadwiga Władzińska
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Godziny przyjęć i nr pokoju:
godz. 8:00 - 16:00
Pok. Nr 1
e-mail: j.wladzinska@kloczew.pl
tel.: 25/ 75 43 199 w. 23

Ewa Żaczek
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz podatku akcyzowego
Godziny przyjęć i nr pokoju:
pok. Nr 1
godz. 8:00 - 16:00
e-mail: e.zaczek@kloczew.pl
Telefon: 25/75 43 199 w. 23

Marta Żak (Anna Król - w zastępstwie)
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Godziny przyjęć i nr pokoju:
godz. 8:00 - 16:00
Pok. Nr 1
e-mail: m.zak@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 23

Beata Łysiak
Stanowisko: Kierownik referatu ds. księgowości budżetowej i podatku VAT
Godziny przyjęć i nr pokoju
godz. 8:00 - 16:00
pok. Nr 9
e-mail: b.lysiak@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Iwona Korzenecka
Stanowisko: Kasjer, stanowisko ds. obsługi kasowej, ewidencji środków trwałych, gospodarowanie odpadami komunalnymi
dziny przyjęć i nr pokoju:    
pok. Nr 8
godz. 8:00 - 16:00
e-mail: kasa@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 19

Agnieszka Okoń
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:
Godz.: 8:00 - 16:00
Pok. nr 9
e-mail: a.okoń@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Elżbieta Pliwka
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych, utrzymania czystości i porządku w gminie
Godziny przyjęć i nr pokoju:     
godz: 8:00 - 16:00
pok. Nr  11
e-mail: e.pliwka@kloczew.pl
tel.  25/75 43 199 w. 15

Anna Prządka
Stanowisko: Inspektor ds. ochrony p.poż., archiwum zakładowego i ew. środków trwałych.
Godziny przyjęć i nr pokoju:     
godz: 8:00 - 16:00
pok. Nr  11
e-mail: a.przadka@kloczew.pl
tel.  25/75 43 199 w. 15

Sylwia Pacek
Stanowisko: Księgowa
Godziny przyjęć i nr pokoju:
Godz.: 8:00 - 16:00
Pok. nr 9
e-mail:
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Anna Sągol
Inspektor
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
Godziny przyjęć i nr pokoju:     
godz. 8:00 - 16:00
pok. Nr 7
e-mail: a.sagol@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Grzegorz Smagłowski
Inspektor ds. dróg gminnych i rolnictwa
godz. 8:00 - 16:00
pok. Nr 7
e-mail: g.smaglowski@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Robert Kiliszek
Inspektor ds. funduszy europejskich i promocji gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju       
8:00 - 16:00
pk. Nr 7
e-mail: r.kiliszek@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Jacek Zagórski
Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Godziny przyjęć i nr pokoju       
8:00 - 16:00
pk. Nr 12
e-mail: planowanie@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 18
 
Katarzyna Beczek (w zastępstwie Lidia Bendarczyk)

Stanowisko: Inspektor ds. infratruktury technicznej i ochrony środowiska
Godziny przyjęć i nr pokoju:     
godz. 8:00 - 16:00
pok. Nr 12
e-mail: planowanie@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 18

Elżbieta Walasek
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Godziny przyjęć i nr pokoju       
8:00 - 16:00
pok. Nr 1-2
e-mail: usc@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 20