Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Wykaz sołtysów

published: 2012-03-12

Wykaz sołtysów z Gminy Kłoczew w kadencji 2019-2024
(pogrubioną czcionką zaznaczono osoby, które będą pełniły te funkcję po raz pierwszy)

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

1.

Borucicha

Świtaj Szymon

2.

Bramka

Kryczka Marian

3.

Czernic

Kłusek Mariusz

4.

Gęsia Wólka

Grzyb Joanna

5.

Gózd

Sowa Iwona

6.

Huta Zadybska

Wyzińska Elżbieta

7.

Janopol

Ejchsztet Marian

8.

Julianów

Mazurek Arkadiusz

9.

Kawęczyn

Łubianka Iwona

10.

Kłoczew

Żmuda Witold

11.

Kokoszka

Filipek Ryszard

12.

Kurzelaty

Michałek Jerzy

13.

Padarz

Stachurski Jarosław

14.

Przykwa

Pacek Sylwester

15.

Kąty- Rybaki

Głodek Jarosław

16.

Rzyczyna

Goluch Piotr

17.

Stryj

Kucharczyk Karolina

18.

Sokola

Madej Mirosław

19.

Sosnówka

Wojtaś Magdalena

20.

Wojciechówka

Lazurek Jadwiga

21.

Wola Zadybska

Filiks Waldemar

22.

Wola Zadybska Kol.

Traczyk Artur

23.

Wygranka

Wąsowska Krzysztofa

24.

Wylezin

Łukasiak Katarzyna

25.

Nowe Zadybie

Kiliszek Teresa

26.

Stare Zadybie

Kiliszek Anna

27.

Zaryte

Jakubaszek Justyna

 

Zerania wiejskie:

Wzór ogłoszenia o zebraniu wiejskim (PDF)

Wzór obiegówki - okólnika (PDF)


 

Poniżej znajdziecie Państwo Statuty poszczególnych sołectw:

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Borucicha

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Bramka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Czernic

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Gęsia Wólka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Gózd

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Huta Zadybska

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Janopol

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Julianów

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Kawęczyn

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Kłoczew

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Kokoszka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Kąty i Rybaki

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Kurzelaty

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Nowe Zadybie

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Padarz

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Przykwa

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Rzyczyna

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Stryj

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Sokola

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Sosnówka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Stare Zadybie

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Wojciechówka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Wola Zadybska

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Wola Zadybska Kolonia

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Wygranka

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Wylezin

Uchwała w sprawie Statutu sołectwa Zaryte