Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu

published: 2015-03-13

Gmina Kłoczew uzyskała dotację w wysokości 220 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na płycie boiska sportowego udało się przeprowadzić szereg prac wśród których można wymienić: wykonanie przyłącza wodociągowego dla potrzeb utrzymania terenów zielonych, utwardzenie terenu wokół boiska - kruszywem dla ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych, wykonanie chodnika wokół płyty boiska i placu przed scena widowiskową z kotki brukowej. Przy płycie boiska zamontowano wiaty stadionowe dla zawodników i ławki parkowe dla publiczności. Cały teren został oświetlony i ogrodzony.

Umowę przyznania pomocy podpisano 22 maja 2014 r. w Lublinie. Prace na terenie boiska rozpoczęto 24 maja 2014 r. a zakończono 29 sierpnia 2014 r. Wykonawcą robót była firma Kan-Styl z Moszczanki.