Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew

published: 2013-11-29

Dzięki pozyskanej przez Gminę Kłoczew dotacji z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007 – 2013 zrealizowano inwestycję pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew”.  Zadanie polegało na przywróceniu funkcji przestrzeni publicznej w obrębie kompleksu administracyjno – usługowego poprzez wykonanie ciągów pieszych, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, oświetlenie i odwodnienie terenu, urządzenie zieleni,  obiektów małej architektury oraz utworzenie Hot-spota (tj. punktu darmowego dostępu do Internetu).

Przez ostatnie dziesięciolecia teren wokół kompleksu budynków administracyjno – usługowych wskutek braku nakładów finansowych nie był właściwie zagospodarowany i ulegał stopniowej degradacji. Nawierzchnie asfaltowe i ciągi komunikacyjne były zniszczone, na części parkingowej wskutek braku odprowadzenie wód opadowych powstawały kałuże.

                Dzięki wsparciu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” problem zagospodarowania terenu w centrum miejscowości został rozwiązany. Wniosek o dofinansowanie złożono 26 lipca 2012 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w Lubartowie. Pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano 26 lutego 2013 r. Kwota dofinansowania wyniosła 258 136,15 zł.

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji centrum miejscowości przywrócona została funkcjonalność użytkowa terenu co wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni publicznej.

                Realizacja rzeczowa projektu została zakończona w dniu 26 listopada 2013 r., zgodnie z umową z dnia 23 października 2013 r. Wykonawcą robót była firmą KAN-STYL z Moszczanki. Dzięki krótkiemu terminowi realizacji robót,  utrudnienia związane z dostępem do instytucji znajdujących się na rewitalizowanym terenie nie trwały długo i nie były zbyt uciążliwe.

W wyniku rewitalizacji nastąpiła poprawa konkurencyjności obszaru zależnego od rybactwa. Realizacja operacji wpłynęła na wzrost poziomu funkcjonalnego infrastruktury komunalnej, a także nastąpił wzrost atrakcyjności i konkurencyjności rewitalizowanego obszaru zależnego od rybactwa w regionie.