Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Rekrutacja uzupełniająca 2013/2014

published: 2013-05-06


Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2013/2014

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Radosne Przedszkola" w Kłoczewie

Rok szkolny 2013/2014

LP

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Uwagi

1.

Anna Matyska

 

2.

Aleksandra Żaczek

 

3.

Aleksandra Ragus

 

4.

Patrycja Filipek

 

5.

Oliwa Jędrych

 

6.

Rozalia Parzyszek

 

7.

Gabriela Kurek

 

8.

Jadwiga Warowna

 

9.

Szymon Ragus

 

10.

Ignacy Nieciecki

 

11.

Marcel Filipek

 

12.

Michał Jędrych

 

13.

Paweł Cybulski

 

14.

Jakub Kieliszek

 

15.

Eliza Pieńkos

Przeniesiono z PP w Gozdzie

16.

Michał Bareja

Zakwalifikowano

17.

Wiktoria Rodak

Zakwalifikowano

18.

Milena Prokopek

Zakwalifikowano

19.

Amelia Gliwka

Przeniesiono z PP w Czernicu

20.

Damian Majek

Zakwalifikowano

21.

Sebastian Stoń

Zakwalifikowano z Listy rezerwowej

22.

Bartosz Majek

Zakwalifikowano z Listy rezerwowej

23.

Patrycja Popiołek

Zakwalifikowano z Listy rezerwowej

24.

Marika Flak

Zakwalifikowano z Listy rezerwowej

 

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Radosne Przedszkola" w Czernicu

Rok szkolny 2013/2014

LP

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Uwagi

1.

Maja Jaszczyk

 

2.

Amelia Majszczyk

 

3.

Wiktor Tomasz Głasek

 

4.

Szymon Piszczek

 

5.

Mikołaj Gajownik

 

6.

Julia Gajownik

 

7.

Filip Gajownik

 

8.

Róża Burcon

 

9.

Szpadzik Maja

 

10.

Kryczka Paweł

 

11.

Julia Zając

 

12.

Mateusz Kozłowski

Zakwalifikowano

13.

Dominik Kurant

Zakwalifikowano

14.

Natasza Papirkowska

Zakwalifikowano

 

 

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Radosne Przedszkola" w Gozdzie

Rok szkolny 2013/2014

LP

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Uwagi

1.

Magdalena Hejduk

 

2.

Julia Paterek

 

3.

Maja Janeczek

 

4.

Wojciech Piątek

 

5.

Eliza Zdunek

 

6.

Dawid Wesołowski

 

7.

Nel Mroczek

 

8.

Kryczka Amelia

 

9.

Patryk Figacz

Zakwalifikowano

10.

Zuzanna Grzegrzółka

Zakwalifikowano

11.

Natalia Jaworska

Zakwalifikowano

12.

Jakub Buczek

Zakwalifikowano

13.

Julia Smolik

Zakwalifikowano

14.

Krzysztof Sowa

Zakwalifikowano

15.

Milena Prusak

Zakwalifikowano

 

 

 

Gmina Kłoczew ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktów Przedszkolnych prowadzonych przy Zespołach Szkół w miejscowościach: Czernic, Gózd i Kłoczew

w ramach projektu  „Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew”

dzieci w wieku 3-4 lata, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola lub Punktów Przedszkolnych

W Punktach Przedszkolnych zapewniamy:

  • 7-mio godzinne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
  • całodzienne wyżywienie
  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia z logopedą
  • ubezpieczenie

 

W celu zapisania się do Punktów Przedszkolnych należy pobrać druki dokumentów dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew www.kloczew.pl, Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://kloczew.bip.lublin.pl/  (zakładka: Środki pozabudżetowe – Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew) lub w formie papierowej w Biurze Projektu oraz w sekretariatach szkół w Czernicu, Goździe i Kłoczewie.

 

Wypełnione dokumenty należy składać od 6 maja do 20 maja 2013 r.

do Samorządowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie (SASPiG) Kłoczew,
ul. Długa 67/4

 

W pierwszej kolejności do Punktów Przedszkolnych będą przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:

1.    Dzieci obojga rodziców pracujących przy dochodach na 1 członka rodziny w wysokości nie przekraczającej dochodu uprawniającego do otrzymania świadczeń z systemu pomocy społecznej, tj. 456,00 zł netto,

2.    Dzieci z rodzin o najniższym dochodzie, nie spełniających kryteriów w punkcie 1 i 3.

3.    Dzieci osób samotnie wychowujących, przy dochodach na jednego członka rodziny w wysokości nie przekraczającej dochodu uprawniającego do otrzymania świadczeń z systemu pomocy społecznej, tj. 542,00 zł netto.

 

Informujemy, iż podczas rekrutacji  pod uwagę będą brane wskaźniki założone w projekcie, tj. liczba dziewcząt i chłopców.

Odpłatność w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew” wynosi 60 zł./mies. (łącznie z wyżywieniem).

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w punktach przedszkolnych prowadzonych w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew” - informujemy, iż dzieci w wieku 3 do 5 lat oraz dzieci niezakwalifikowane do punktów prowadzonych w ramach projektu unijnego będą miały możliwość uczestniczenia w edukacji przedszkolnej w dodatkowo utworzonych przez Gminę Punktach Przedszkolnych przy Zespołach Szkół w Czernicu, Goździe i Kłoczewie.

Odpłatność za 7-godzinną edukację wraz wyżywieniem wynosić będzie około 150,00 zł/miesięcznie.
W związku z powyższym prosimy rodziców o składanie deklaracji uczęszczania dziecka do Gminnych Punktów Przedszkolnych w terminie od 6 do 20 maja br.

Deklaracje dostępne są w Samorządowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie, na stronie internetowej Gminy oraz w Zespołach Szkół w Czernicu, Goździe i Kłoczewie.

 

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                    

                                                                                             W Ó J T

                                                                                     /-/ Zenon Stefanowski

1. Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać tutaj

2. Oświadczenie kandydata/kandydatki można pobrać tutaj

3. Oświadczenie danych osobowych można pobrać tutaj

4. Deklarację uczęszczania do płatnych punktów przedszkolnych można pobrać tutaj