Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Rekrutacja do projektu KSZTAŁCENIE BEZ GRANIC

published: 2017-09-01

Podstawy prawne:
1. Zarządzenie nr 8 p.o. Kierownika CUW z dnia 01.09.2017r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa uczniów/uczennic  w projekcie „Kształcenie bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Regulamin rekrutacji i zasad uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie „Kształcenie bez granic”

Do wydrukowania i złożenia w sekretariacie danej szkoły lub biurze projektu w Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, ul. Długa 67/4:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do poszczególnych szkół:

zal_nr_1_formularz zgloszeniowy - ucznia_Czernic
zal_nr_1_formularz zgloszeniowy - ucznia_Gózd
zal_nr_1_formularz zgloszeniowy - ucznia_Kawęczyn
zal_nr_1_formularz zgloszeniowy - ucznia_Kłoczew
zal_nr_1_formularz zgloszeniowy - ucznia_Stare Zadybie

3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu „Kształcenie bez granic” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o zobowiązaniu do przekazania informacji na temat sytuacji syna/córki po opuszczeniu projektu „Kształcenie bez granic”


Formularze zgłoszeniowe dla nauczycieli:

1. Zarządzenie nr 10 p.o. Kierownika CUW z dnia 01.09.2017r. w sprawie wprowadzenia: regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kształcenie bez granic” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.

3. Regulamin rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek  w projekcie „Kształcenie bez granic”

4. Formularz zgłoszeniowy.

5. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

7. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.