Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Radosne przedszkola - informacje

published: 2012-11-05

Projekt „Radosne Przedszkola w Gminie Kłoczew” realizowany jest od sierpnia 2012 do lipca 2014 roku.

Beneficjentem jest Gmina Kłoczew a podmiotami bezpośrednio realizującymi Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum  oraz Zespoły Szkół w Czernicu, Gozdzie i Kłoczewie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 1 149 105,10 zł w tym 172 365,77 zł stanowi wkład własny Gminy Kłoczew.

Celem głównymprojektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, a co za tym idzie wyrównanie szans edukacyjnych grupie 75 dzieci, poprzez zapewnienie funkcjonowania 3 Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Kłoczew do 07.2014roku.

W Punktach Przedszkolnych w Czernicu, Gozdzie i Kłoczewie w roku szkolnym 2012/2013 znalazło opiekę 50 dzieci z Gminy Kłoczew w wieku 3-4 lata.


Dzieci przebywają w Punktach Przedszkolnych po 7 godzin dziennie, w tym 5 godziny zajęć dydaktycznych i 2 godziny bezpłatnych zajęć dodatkowych: raz w tygodniu - jęz. angielski i rytmika. Dodatkowo dzieci objęte są bezpłatną opieką logopedyczną. W trakcie zajęć każde dziecko otrzymuje bezpłatnie wyżywienie. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju imprezach i konkursach, pasowanie przedszkolaka, dzień babci i dziadka, zabawa mikołajkowa, dzień dziecka, wyjeżdżają na wycieczki.


Na potrzeby działalności  Punkty Przedszkolne zostały w pełni wyposażone tj.: meble (stoły, krzesła, szafki, szafki na pościel, szafki ubraniowe, regały, dywany), meble dla nauczycieli (biurka i krzesła), zabawki, zestawy do leżakowania, dodatkowe niewielkie zestawy zabawowe z przeznaczeniem do placu zabaw.

Dodatkowo dokonana został adaptacja pomieszczeń m.in.: położono wykładziny, malowanie ścian, zamontowano obudowy grzejników, żaluzje, rolety, wymieniono grzejniki i drzwi w zależności od potrzeb poszczególnych punktów.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.