Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 18.10.2021
name-day: Hanny, Klementyny, Łukasza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic

published: 2021-09-17

Zgodnie z wytycznymi programu informuję o zawarciu umowy w dniu 30 sierpnia 2021 r.z wykonawcą: IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z siedzibą Brusów 58A, 08 – 500 Ryki.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 239 542,56 zł.

Rozpoczęcie robót planuje się we wrześniu z terminem zakończenia do końca października br.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w granicach pasa drogowego wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m oraz utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego na długości 990 m.