Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 19.06.2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2017 r.
print
opublikowano: 2017-04-06 08:33:06

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2017 r. Uprzejmie zapraszam na XXXII zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017 roku o godz. 9oo (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja na temat  realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie.
2) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej.
3) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Starym Zadybiu
4) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
5) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłoczew.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne – wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 29 marca 2017 roku.
11. Zamknięcie Sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót