Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 19.06.2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zapraszamy do udziału w projekcie Nowe wyzwania - europejskie doświadczenia
print
opublikowano: 2017-04-03 08:20:36

Zapraszamy do udziału w projekcie Nowe wyzwania europejskie doświadczenia Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie jako Partner krajowy Projektu "Nowe wyzwania-europejskie doświadczenia" realizowanego w Partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Lider Projektu i Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner krajowy zapraszają do udziału w projekcie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Do udziału w projekcie zapraszamy  przedstawicieli  trzech rodzajów instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego:
- jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik)
- organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)
- organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

Oferta projektu obejmuje bezpłatne 5 - dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi).  Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Punkt rekrutacyjny nr 2 - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,
Adres biura: Aleje Racławickie 22 , 20-037 Lublin
tel.: 81 533 12 17
e-mail: biuro@flop.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) –
w godz. 8.00-16.00.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
IWONA KĘDZIERA
mail: iwa.kedziera@gmail.com
tel: 603 183 951


Więcej informacji
http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-udzialu-w-projekcie-bdquonowe-wyzwania-ndash-europejskie-doswiadczeniardquo-1075.php

http://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/projekt-nowe-wyzwania-europejskie-doswiadczeni/639/

powrót