Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 14.07.2020
name-day: Kamili, Kamila, Marcelego
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Odpady Problemowe
print
published: 2016-11-29 12:52:06

Wójt Gminy Kłoczew informuje o uruchomieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczącego się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie, ul. Długa 58.

Punkt będzie czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.
W punkcie przyjmowane są odpady zbierane selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kłoczew, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. :

·         MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

·         ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTYRYCZNY I ELEKTRONICZNY,

·         ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,

·         POPIÓŁ,

·         AKUMULATORY,

·         ZUŻYTE BATERIE,

·         ZUŻYTE OPONY,

·       REMONTOWO – BUDOWLANE - pochodzące z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Odpady remontowo-budowlane pochodzące z robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia należy gromadzić w kontenerach zamówionych na własny koszt.

                                                                                            

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                              /-/

                                                                                   Zenon Stefanowski

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH (PDF)

go back