Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
print
published: 2015-02-27 14:46:06

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.1.2015.Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa drogowego”.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną  przez Wykonawców:

Część I zamówienia -   Dostawa pospółki

P.H.U. „ALMAR –TRANS”

Marcin Mróz

ul. Słoneczna 10

08-550 Kłoczew

Cena – 17,46 zł. brutto/ 1 tona

Uzasadnienie wyboru:

Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. cena oferty (97 %) oraz termin dostawy  (3 %), ww. oferta,  jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

Część II zamówienia -   Dostawa kruszywa łamanego

Firma Handlowo – Usługowa  „Trans –Wik”

Grochocice 15

27-530 Ożarów

Cena – 47,35 zł. brutto/ 1 tona

Uzasadnienie wyboru:

Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. cena oferty (97 %) oraz termin dostawy  (3 %), ww. oferta,  jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

Część III zamówienia -   Dostawa betonu kruszonego

„Kawal” s.c. Kazimierz Woźniak, Waldemar Woźniak

ul. Kanałowa 10/12

08-500 Ryki

Cena – 35,67 zł. brutto/ 1 tona

Uzasadnienie wyboru:

Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. cena oferty (97 %) oraz termin dostawy  (3 %), ww. oferta,  jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty w/w złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

---------------------------------------------------------------------------

Część I zamówienia – Dostawa Pospółki

 

Lp.                              1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo Handlowe Robert Jeżo, Jacek Jeżo

ul. Żytnia 117

08 – 500 Ryki

Liczba pkt. w kryterium cena:  95,59

 

Lp.                              2

„Kawal” s.c. Kazimierz Woźniak, Waldemar Woźniak

ul. Kanałowa 10/12

08 – 500 Ryki

Liczba pkt. w kryterium cena:  91,79

 

Lp.                              3

P.P.H.U. MAKLESZ Leszek Kępka

Stryj 73

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  71,34

 

Lp.                              4

TRANS –DROG Bogdan Kowalczyk

ul. K. Wyszyńskiego 14

08 – 460 Sobolew

Liczba pkt. w kryterium cena:  84,97

 

Lp.                              5

PHU R – TRANS Robert Mróz

ul. Słoneczna 9

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  94,79

 

Część II  zamówienia – Dostawa kruszywa łamanego

 

Lp.                              1

DAMO Plus Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Małyszyce 2d/2e

99 – Łowicz

Liczba pkt. w kryterium cena:  77,70

Lp.                              2

FUH „OKSANA TRANS” Oksana Bieńczak

Grochocice 11

27 – 530 Ożarów

Liczba pkt. w kryterium cena:  80,43

 

Lp.                              3

KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczko

ul. Marglowa 83

26 – 600 Radom

Liczba pkt. w kryterium cena:  82,44

 

Lp.                              4

TRANS – MAT Mateusz Wójcik

ul. Polna 8/46

26 – 800 Białobrzegi

Liczba pkt. w kryterium cena:  84,58

 

Lp.                              5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo Handlowe Robert Jeżo, Jacek Jeżo

ul. Żytnia 117

08 – 500 Ryki

Liczba pkt. w kryterium cena:  72,16

 

Lp.                              6

ADAMS – TRANS Przemysław Adamczyk

ul. Sporna 8

26 – 640 Skaryszew

Liczba pkt. w kryterium cena:  82,13

 

Lp.                              7

„Kawal” s.c. Kazimierz Woźniak, Waldemar Woźniak

ul. Kanałowa 10/12

08 – 500 Ryki

Liczba pkt. w kryterium cena:  84,86

 

Lp.                              8

P.H.U. „ALMAR –TRANS”

Marcin Mróz

ul. Słoneczna 10

08-550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  87,86

 

Lp.                              9

P.P.H.U. MAKLESZ Leszek Kępka

Stryj 73

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  66,08

 

 

Lp.                              10

TRANS – DROG Bogdan Kowalczyk

ul. K. Wyszyńskiego 14

08 – 460 Sobolew

Liczba pkt. w kryterium cena:  74,23

 

Lp.                              11

FHU MAR – POL Marcin Grzywacz

Osiedle Karaszówka 8

26 – 634 Gózd

Liczba pkt. w kryterium cena:  94,07

 

Lp.                              12

PHU R – TRANS Robert Mróz

ul. Słoneczna 9

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  92,11

 

Lp.                              13

PHU  „CAREX” Grzegorz Domagała

Brzeziny, ul. Chęcińska 353

26 – 026 Morawica

Liczba pkt. w kryterium cena:  92,99

 

Część III  zamówienia – Dostawa betonu kruszonego

 

Lp.                              1

P.H.U. „ALMAR –TRANS”

Marcin Mróz

ul. Słoneczna 10

08-550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  75,88

 

Lp.                              2

P.P.H.U. MAKLESZ Leszek Kępka

Stryj 73

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  64,19

 

Lp.                              3

TRANS – DROG Bogdan Kowalczyk

ul. K. Wyszyńskiego 14

08 – 460 Sobolew

Liczba pkt. w kryterium cena:  58,60

 

Lp.                              4

PHU R – TRANS Robert Mróz

ul. Słoneczna 9

08 – 550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  73,32

 

Lp.                              5

PHU  „CAREX” Grzegorz Domagała

Brzeziny, ul. Chęcińska 353

26 – 026 Morawica

Liczba pkt. w kryterium cena:  86,72

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                     

 

                                                                                  W imieniu Zamawiającego

                                                                                      Wójt Gminy Kłoczew

                                            

                                                                                        Zenon Stefanowski

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a

 

go back