Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne
print
published: 2014-04-02 13:10:29

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

 1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 15,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 25,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 40,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 50,00 zł

 

W przypadku gdy odpady komunalne oddawane są w sposób selektywny  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 1. dla gospodarstw domowych 1 – osobowych – 8,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych – 15,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 25,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 30,00 zł

W związku ze zmianą stawek opłat właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa 1 – osobowe zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację.

Od 1 kwietnia 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od     właścicieli nieruchomości, uiszcza się kwartalnie,

w następujących terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku
 3. za III kwartał do 15 września danego roku
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku

 

Opłatę za I kwartał 2014 roku należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2014 r.

Termin odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłoczew nie ulega zmianie i nadal jest to każdy drugi piątek miesiąca.

go back