Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 30.03.2020
name-day: Amelii, Dobromira, Leonarda
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
print
published: 2014-02-05 15:16:01

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2014. Nazwa zadania: „ Sukcesywna dostawa paliw płynnych.”

Uzasadnienie

Dnia 30.01.2014roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                            Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                             Zenon Stefanowski

go back