Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu
print
published: 2021-07-29 11:40:25

„Posiłek w szkole i w domu realizacja przez Gmin Kłoczew wieloletniego rządowego programu Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych w Czernicu i Goździe. W ramach realizacji zadania w obu placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejących stołówek.

„Posiłek w szkole i w domu realizacja przez Gmin Kłoczew wieloletniego rządowego programu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Nazwa zadania 1: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu

Wartość dofinansowania: 63 139,58 zł

Całkowita wartość zadania: 78 924,48 zł

Nazwa zadania 2: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe

Wartość dofinansowania: 76 416,44 zł

Całkowita wartość zadania: 95 520,55 zł

Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych w Czernicu i Goździe. W ramach realizacji zadania w obu placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejących stołówek, takie jak: wymiana podłóg i glazury w kuchni i jadalni, wyrównanie ścian i wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana drzwi i oświetlenia. Ponadto, zakupione zostanie wyposażenie stanowisk sporządzania potraw i napojów, obróbki wstępnej i cieplnej. W szkole w Czernicu będą to: regał magazynowy, stół metalowy, kotleciarka z napędem elektrycznym. Stołówka w Goździe wzbogaci się zaś o piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarko-wyparzarkę oraz kuchenkę gazową z termoobiegiem. W obu szkołach pomieszczenia kuchni i jadalni zostaną doposażone w nowe stoliki i krzesełka, naczynia stołowe, sprzęty i akcesoria kuchenne.

go back