Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne 2019
print
published: 2019-01-02 11:37:59

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

 1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 20,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 30,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 45,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 55,00 zł

 W przypadku gdy odpady komunalne oddawane są w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 1. dla gospodarstw domowych 1 – osobowych – 9,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych – 17,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 28,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 35,00 zł

W związku ze zmianą stawek opłat właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa 1 – osobowe zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację.

Od 1 stycznia 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości, uiszcza się kwartalnie, w następujących terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku
 3. za III kwartał do 15 września danego roku
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku
go back