Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 23.03.2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2019-03-12 10:10:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Kłoczew Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłoczewie ul. Długa 67, z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie się z planem konserwacji urządzeń szczegółowych Spółek Wodnych na terenie gminy Kłoczew.
3. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia bądź nietworzenia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
4. Zapoznanie się z informacją nt. realizowanych i planowanych inwestycji w roku 2019.
5. Analiza wniosków i potrzeb w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Przyjęcie sprawozdań za 2018 rok z działalności gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2019 – 2022,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2019 rok,
3) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w roku 2019”,
4) w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew,
5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Jerzy Grzyb

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Teresa Zofia Celej

Przewodniczący Komisji Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
(-) Roman Babik

powrót