Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 16.01.2019
imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r.
print
opublikowano: 2019-01-10 15:15:29

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r. Uprzejmie zapraszam na V zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w  dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 900 (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul.Klonowa 2  z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy Kłoczew na lata 2019 – 2022 oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłoczew.
5.  Uchwalenie budżetu Gminy Kłoczew na rok 2019:
1)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
3)  zaprezentowanie opinii Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu,
4)  wystąpienie Wójta Gminy w sprawie ustosunkowania się do opinii Komisji stałych,
5)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6)  głosowanie projektu uchwały budżetowej.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki w 2019 roku na realizację projektu powszechnej nauki pływania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłoczew.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kłoczew na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kłoczew na rok 2019.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku.
15. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała

powrót