Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2019
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Kłoczew
print
published: 2018-11-14 15:32:13

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Kłoczew Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 r. zwołuję pierwszą Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12oo (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym i wójtowi zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 5. Ustalenie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
  a)      zgłaszanie kandydatów,
  b)      wybór komisji skrutacyjnej,
  c)      przeprowadzenie głosowania.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:
  a)      zgłaszanie kandydatów,
  b)      wybór komisji skrutacyjnej,
  c)      przeprowadzenie głosowania.
 9. Sprawy różne – wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Z up. Komisarza Wyborczego
w Lublinie III

Zenon Stefanowski

Wójt Gminy Kłoczew
kadencji 2014 - 2018

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Kłoczew

go back