Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Konsultacje Programu Współpracy gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
print
published: 2018-11-08 08:53:13

Konsultacje Programu Współpracy gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Wójt Gminy Kłoczew zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kłoczew w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę kłoczewskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, w związku z czym zachęcamy do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy, w sekretariacie.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy w wersji elektronicznej na adres e-mail r.kiliszek@kloczew.pl, na platformie ePuap lub w formie tradycyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

go back