Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 10 października 2018 r.
print
published: 2018-10-03 14:56:28

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 10 października 2018 r. Uprzejmie zapraszam na L zwyczajną ostatnią w VII kadencji Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku o godz. 1300 (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami oraz z realizacji zadań inwestycyjnych za okres mijającej kadencji 2014-2018.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami oraz o działalności Rady Gminy w okresie VII kadencji samorządu.

5.      Interpelacje i zapytania Radnych.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,

2)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2018 rok,

3)      w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłoczew.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8.      Sprawy różne – wolne wnioski.

9.      Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytych w dniach: 13 sierpnia 2018 roku oraz 20 września 2018 roku.

10.  Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

go back