Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 13 sierpnia 2018 r.
print
published: 2018-08-06 08:26:15

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 13 sierpnia 2018 r. Uprzejmie zapraszam na XLVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul.Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kłoczew.
6. Informacja o wynikach prac Komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
   2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2018 rok,
   3) zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych,
   4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne – wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 13 lipca 2018 roku.
12.   Zamknięcie Sesji.

go back