Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 26.05.2019
name-day: Eweliny, Jana, Pawła
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
SUSZA – SZACOWANIE STRAT 2018
print
published: 2018-08-07 12:07:24

SUSZA SZACOWANIE STRAT 2018 Wójt Gminy Kłoczew informuje, że nadal można składać oświadczenia o stratach spowodowanych suszą w uprawach użytków zielonych tj. łąk i pastwisk.

Zgodnie z §5 ust. 7 pkt.2 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DZ. U. z 2015 r., poz. 187 z poźn. zm.) Komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Lubelskiego nie może szacować szkód po zbiorze plonu głównego.

W związku z powyższym zabronione jest szacowanie strat w uprawach zbóż, które zostały już zebrane.

Oświadczenia o stratach w przypadku łąk i pastwisk należy składaćw Urzędzie Gminy Kłoczewul. Długa 67, w godzinach 8:00 –16:00.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 25 754 31 99 w. 15, pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Kłoczewie.

go back