Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 25.04.2019
name-day: Jarosława, Marka, Wiki
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 13 lipca 2018 r.
print
published: 2018-07-09 09:16:41

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 13 lipca 2018 r. Uprzejmie zapraszam na XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku o godz.1100 (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Kłoczew w 2017 r.
6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Kłoczew w 2017 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2018 rok,
3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłoczew,
4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Eko Farma Żelechów Kąpielisko A i Eko Farma Żelechów Kąpielisko B,
5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłoczew.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne – wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytych w dniach: 30 maja oraz 18 czerwca 2018 roku.
12. Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

go back