Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 26.03.2019
imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Pieniądze na działalność organizacji pozarządowych w Gminie Kłoczew!
print
opublikowano: 2018-03-28 08:24:27

Pieniądze na działalno organizacji pozarządowych w Gminie Kłoczew! Po raz kolejny dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Kłoczew. Wychodząc naprzeciw inicjatywom podejmowanym przez mieszkańców zrzeszonym w stowarzyszeniach działających na terenie naszej Gminy, w ramach przedłożonych przez nich ofert w otwartym konkursie, komisja powołana przez Wójta dokonała podziału środków finansowych w łącznej kwocie 65 630,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa otrzymało łącznie7 stowarzyszeń na kwotę 26 490,00 zł., zaś na realizację zadań z zakresu sportu dla mieszkańców otrzymały 4 stowarzyszenia na kwotę 39 140,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w roku bieżącym samorząd gminy wspiera w zakresie kultury, w szczególności realizację zadań związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz udział zespołów ludowych w wydarzeniach upamiętniających to historyczne wydarzenie. W zakresie sportu dofinansowanie obejmuje przede wszystkim przygotowanie zawodników i ich udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka i inne gry zespołowe.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie oraz jego wysokość znajdziecie Państwo poniżej:

Wykaz przyznanych dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

L.p.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie

Dotacja

przyznana

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn

5 200,00

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew

4 000,00

3.

OSP Nowe Zadybie

1 840,00

4.

Stowarzyszenie Kobiet Wola Zadybska+

2 900,00

5.

Stowarzyszenie Nasza Przykwa

4 100,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wspierajmy się”

7 030,00

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gęsia Wólka

1 420,00

Razem

26 490,00

 

W zakresie kultury fizycznej i sportu:

L.p.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie

Dotacja

przyznana

1.

LZS Piekiełko Przykwa

24 440,00

2.

ULKS Czernic

 3 000,00

3.

Fundacja Integracji Społecznej „Przyjaciele”

3 000,00

4.

UKS Dynamo Gózd

8 700,00

Razem

39 140,00

powrót