Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 18.12.2018
imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 12 marca 2018 r.
print
opublikowano: 2018-03-05 13:56:07

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 12 marca 2018 r. Uprzejmie zapraszam na XLIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 9oo (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja na temat ilości odpadów komunalnych i stopnia segregacji w 2017 r.
6. Informacja na temat realizowanych inwestycji w 2017 r.
7. Informacja na temat skarg składanych do Przewodniczącego Rady Gminy na działalność Wójta oraz do Wójta na działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
8. Informacja na temat kosztów funkcjonowania szkół, świetlic, stołówek szkolnych i przedszkoli
9. Informacja na temat działalności hali sportowej i wykorzystania boiska Orlik
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2018 rok,
3) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w 2018 roku
4) w sprawie podziału Gminy Kłoczew na okręgi wyborcze,
5) w sprawie podziału gminy Kłoczew na stałe obwody głosowania
6) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kłoczew
7) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kłoczew
8) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne – wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej   w dniu  29 stycznia  2018 r.
14. Zamknięcie Sesji.
 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót