Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 13.12.2017
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2017 r.
print
opublikowano: 2017-12-01 11:42:50

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2017 r. Uprzejmie zapraszam na XL zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 13oo (środa) w Szkole Podstawowej w Kłoczewie ul. Długa 69 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłoczew w roku szkolnym 2016/2017
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Kłoczew na rok 2018:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
3) przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu,
5) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji stałych,
6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki w 2018 roku na realizację projektu powszechnej nauki pływania,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Ryckiego na 2018 r.,
3) zmieniająca uchwałę udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego w 2018 roku,
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 rok,
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych
w miejscowościach: Nowe Zadybie, Przykwa, Stryj, Wola Zadybska,
8) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2018 rok,
9) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kłoczew na rok 2018.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne – wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 20 listopada 2017 r.
13. Zamknięcie Sesji.


 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót