Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 22.11.2017
imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 20 listopada 2017 r.
print
opublikowano: 2017-11-10 08:51:02

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 20 listopada 2017 r. Uprzejmie zapraszam na XXXIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9oo (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Kłoczewie ul. Długa 69 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja na temat wyników kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych zleconych przez Wójta Gminy.
6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania
7. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Uchwalenie podatków oraz zwolnień w podatkach na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie Projektów uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 rok,
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020,
3) w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na 2018 rok”,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne i publiczne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłoczew,
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Kłoczewie,
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Goździe w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Goździe,
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  w Czernicu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czernicu,
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Kupczyka z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zadybskiej,
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” z oddziałami przedszkolnymi w Starym Zadybiu,
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Kawęczynie.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne – wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytych w dniach: 18 września i 9 października 2017 roku.
14. Zamknięcie Sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót