Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 17.11.2018
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kłoczew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
print
opublikowano: 2017-10-23 13:49:54

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kłoczew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Kłoczew zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kłoczew w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę kłoczewskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, w związku z czym zachęcamy do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy, w sekretariacie.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy w wersji elektronicznej na adres e-mail r.kiliszek@kloczew.pl, na platformie ePuap lub w formie tradycyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r.

Pełna dokumentacja dostępna jest BIP

powrót