Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 26.09.2018
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Wnioski do budżetu na 2018 r.
print
opublikowano: 2017-09-18 15:33:54

Wnioski do budżetu na 2018 r. W związku z pracami nad projektem budżetu Gminy Kłoczew na rok 2018, informuję mieszkańców gminy, radnych Rady Gminy, sołtysów oraz zainteresowane podmioty z terenu Gminy Kłoczew o możliwości składania wniosków budżetowych.

Wnioski należy składać do 15 października 2017 r. na kancelarię Urzędu Gminy w Kłoczewie.

Ponadto informuję podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego), iż dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy w 2018 r. udzielane będą zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz zadań finansowanych w formie dotacji, na realizację których przewiduje się otwarte konkursy ofert lub inny tryb zlecania, będzie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym – po uchwaleniu przez Radę Gminy programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.

powrót