Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 19.06.2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
print
opublikowano: 2017-05-24 14:43:17

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Puławach w rozwinięciu wiadomości przekazuje komunikaty dotyczące zagrożenia w uprawie roślin szarą pleśnią i kwieciakiem malinowcem.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: lubelskie

Powiat:  rycki

Agrofag: Kwieciak malinowiec

Roślina: Malina

Data publikacji komunikatu: 17.05.2017

Na plantacjach malin pojawiły się chrząszcze kwieciaka malinowca.

Decyzję o sposobiei terminie zwalczania kwieciaka malinowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego, w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. stwierdzeniu 2 strząśniętych chrząszczy z 200 kwiatostanów.

Zabieg zwalczający wykonuje się przed kwitnieniem i ewentualnie na początku kwitnienia.

Środki ochrony roślin:

UWAGA: Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: lubelskie

Powiat:  rycki

Agrofag: Szara pleśń

Roślina: Truskawka

Data publikacji komunikatu: 17.05.2017

Szczegóły:

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach , rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja  duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Zalecenia:

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia,
ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od podatności odmiany
i warunków atmosferycznych.

W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):

·         właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,

·         izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,

·         wygrabianie i usuwanie porażonych liści,

·         systematyczny zbiór owoców

Środki ochrony roślin:

UWAGA: Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

powrót