Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
print
published: 2021-07-06 12:10:18

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Szanowni Państwo, Rolnicy z terenu Gminy Kłoczew,
ponawiam informację, iż Gmina Kłoczew zamierza aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego  pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Dofinansowanie obejmuje transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednym z wymagań jakie Gmina musi spełnić, jest sporządzenie INWENTARYZACJI odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kłoczew.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie deklaracji dotyczącej odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Państwa gospodarstwie.

Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów będzie prowadzony jedynie z gospodarstw rolnych, które złożą w/w deklarację.

Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Gminy Kłoczew w pok. 12 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.kloczew.pl pasek „Ważne”.

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć w terminie do 23.07.2021 r. w tut. Urzędzie.

Deklarację można również przesłać drogą elektroniczną na adres email: gmina@kloczew.pl.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Deklaracja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej (.doc) (.pdf)

go back