Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 01.06.2020
name-day: Gracji, Jakuba, Konrada
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Nieodpłatna pomoc prawna

published: 2017-03-01

 

Opis usługi
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu  sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać:
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje:
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcieporad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

telefon

Starostwo Powiatowe w Rykach

Radcy prawni

ul. Wyczółkowskiego 10A, pok. Nr 4 (parter)

Poniedziałek, godz. 12:00-16:00

Wtorek, godz. 12:00-16:00

Środa, godz. 12:00-16:00

Czwartek, godz. 12:00-16:00

Piątek, godz. 12:00-16:00

W godzinach dyżuru:

795 180 292

Centralny nr w powiecie: 81 85 57 460

Adwokaci

ul. Wyczółkowskiego 10A, pok. Nr 4 (parter)

Poniedziałek, godz. 12:00-16:00

Wtorek, godz. 12:00-16:00

Środa, godz. 12:00-16:00

Czwartek, godz. 12:00-16:00

Piątek, godz. 12:00-16:00

W godzinach dyżuru:

795 180 292

Centralny nr w powiecie: 81 85 57 460

 

Stowarzyszenie:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedziba w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, tel. 81 710 46 32

Lp.

Gmina/Miasto

Punkt

Godziny otwarcia

1.

Miasto Dęblin

Urząd Miasta Dęblin, Rynek 12, lokal biurowy nr. 1, 08-530 Dęblin

Środa, 14:00 – 18:00

2.

Gmina Ułęż

Gminna Biblioteka Publiczna, Ułęż 173, sala klubowa I piętro, 08-504 Ułęż

Wtorek, 12:00 – 16:00

3.

Gmina Stężyca

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy, ul. Królewska 4, 08-540 Stężyca

Piątek, 14:00 – 18:00

4.

Gmina Kłoczew

Urząd Gminy Kłoczew, lokal biurowy nr 2, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew

Poniedziałek, 14:00 – 18:00

5.

Gmina Nowodwór

Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, sala konferencyjna, 08-503 Nowodwór

Czwartek, 14:00 – 18:00