Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Moje boisko - Orlik 2012

published: 2013-05-27

17 maja 2013 r. przy ZS w Kłoczewie  o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012”.

Kompleks składa się z boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m przeznaczonego do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego oraz boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m. o nawierzchni z trawy syntetycznej. W ramach inwestycji wykonano także zaplecze sanitarno- szatniowe wraz  z infrastrukturą  techniczną, utwardzono ciągi piesze i place.

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”, którego głównym założeniem jest udostępnienie społeczeństwu, a szczególnie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego uprawiania sportu na bezpiecznych i nowoczesnych boiskach sportowych. Po krótkim okresie użytkowania wiemy, że była to wyjątkowo trafna i potrzebna inwestycja. Boiska praktycznie wykorzystywane są od rana do późnych godzin nocnych. Korzystają dzieci, młodzież , osoby dorosłe. Korzysta szkoła, grupy zorganizowane i kluby sportowe.

Inwestycja kosztowała  1 129 709,33. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu: Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 633 tysiące złotych, Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 200 tysięcy złotych i środków własnych Gminy Kłoczew w kwocie 296 709,33 zł . Wykonawcą zadania była firma MORIS-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się od powitania przybyłych gości.  Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi. Po poświęceniu kompleksu przez Proboszcza Parafii P.w. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie ks. Kanonika Andrzeja Olszewskiego zaproszeni gości,  rodzice, uczniowie i  mieszkańcy gminy przeszli na halę sportową gdzie głos zabrał Wójt Gminy Kłoczew. W swoim przemówieniu podziękował  Panu Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Radnemu Sejmiku Województwa  Lubelskiego Panu Grzegorzowi Kapuście. Podziękowania otrzymali również Radni Gminy oraz Dyrektor Zespołu Szkół Pan Antoni Całka za decyzję o realizacji inwestycji i współprace w trakcie jej trwania.

W dalszej części uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Kłoczewie pod kierunkiem Pani Wioletty Duczek zaprezentowali program artystyczny w trakcie którego można było zobaczyć występy cheerleederek i skomplikowane układy gimnastyczne. Cześć artystyczną zakończył pokaz tańców w których uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i sprawność fizyczną.

 

Zapraszamy do galerii!!