Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 13.12.2018
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Karta Dużej Rodziny

opublikowano: 2014-08-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do skorzystania z szeregu zniżek oferowanych przez instytucje państwowe, kulturalne oraz obiekty sportowe, tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną itp. Wyszukiwarka zniżek jakie dostępne są dzięki posiadaniu Karty Dużej Rodziny dostępna jest tutaj.

Karta dostępna jest dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Rodzice co najmniej trojga dzieci otrzymują Kartę bezterminowo. Aby otrzymać Kartę, należy złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67a, w godzinach pracy Ośrodka to jest od 740 do 1540 w dniach od poniedziałku do piątku.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny można pobrać tutaj.

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek dostępny jest tutaj.

Ponadto informujemy, za wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą  oraz składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Kłoczew do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularz zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres e-mail kdr@lublin.uw.gov.pl. Ponadto podmioty zainteresowane, mogą wyrazić chęć przystąpienia do programu poprzez wypełnienie wstępnego formularz w postaci e-deklaracji. W zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie on skierowany do rozpatrzenia przez:

a)  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub,

b)  Wojewody zgodnie z właściwością.

Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie zostanie podpisana umowa, odpowiednio z:

a)  Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wzór umowy) lub,

b)  właściwym miejscowo Wojewodą (wzór umowy).

Szczegółowe informacje jak przystąpić do programu dostępne są także w informatorze "Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny", oraz na stronie internetowej rodzina.gov.pl w zakładce Duża rodzina → Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny, a także na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dzięki przystąpieniu do programu partner zyskuje:

-    wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych w wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienia posługiwania sie wizerunkiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach reklamowych i promocyjnych.

-    możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych oraz prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,

-    zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

 

PLIKI DO POBRANIA

1)  Formularz zgłoszeniowy,

2)  Informator - Karta Dużej Rodziny,

3)  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

4)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny,

5)  Wzór umowy zawieranej z Wojewodą,

6)  Wzór umowy zawieranej z Ministrem,

7)  Wzór logo KDR,

8)  Wzór znaku KDR

KONTAKT

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

Joanna Majewska: tel. 81 74 24 359

Renata Rojek: tel. 81 74 24 405

Godziny pracy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

poniedziałek , środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.00
piątek 7.30-15 .00

Informator Karty Dużej Rodziny