Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie

published: 2020-11-23

Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie

ul. Długa 69, 08-550 Kłoczew
telefon: 25 794 62 15
email: kontakt@przedszkolekloczew.pl
strona internetowa: www.przedszkolekloczew.pl
Godziny pracy: 700 – 1700
Dyrektor: Anna Jagiełło

Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie rozpoczęło swą działalność z dniem 1 sierpnia 2019 r. Na budowę nowego obiektu Gmina Kłoczew pozyskała dofinansowanie w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obiekt przystosowany jest do potrzeb dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jest to jednopiętrowy budynek z pięcioma przestronnymi i kolorowymi salami zabaw, wyposażonymi w nowe meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Przy każdej sali znajduje się zaplecze sanitarne. Do dyspozycji jest także sala integracji sensorycznej, bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz stołówka. Stworzono także bardzo dobre warunki do zabaw na świeżym powietrzu poprzez utworzenie dwóch placów zabaw. Na terenie przedszkola znajduje się sieć nowych chodników oraz miejsca postojowe wraz z terenami zielonymi. Wszystko to zapewnia komfortowe warunki pobytu oraz rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy oraz bardzo dobre warunki pracy zatrudnionej kadrze.

Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie dysponuje 125 miejscami. Rekrutacja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. Bogata oferta placówki zachęca rodziców do pozostawiania dzieci w godzinach od 7.00 do 17.00. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00. W trakcie 5-godzinnego pobytu Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Placówka oferuje również zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, integracji sensorycznej.Popołudnia nasze szkraby spędzają na rozwijaniu zainteresowań i zdolności. Powodzeniem cieszą się gry stolikowe, zajęcia plastyczne i zabawy muzyczno – ruchowe.

W Przedszkolu realizowane są projekty związane z historią Polski, czytelnicze, zdrowotne i ekologiczne, zajęcia z zastosowaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych, akcje charytatywne. Dzieci chętnie uczestniczą w konkursach recytatorskich i plastycznych. Swoimi działaniami nauczycielki dzielą się za stronie internetowej i Facebooku przedszkola. Ogromnym wsparciem otaczają nas Rodzice.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany był projekt Utworzenie przedszkola „Kraina uśmiechu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. Budżet projektu wynosił 820 413,45 zł z czego 697 351,43 zł stanowiło dofinansowanie unijne. Zakres zadań realizowanych w ramach projektu obejmował:

1)      utworzenie i bieżące funkcjonowanie nowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat;

2)      szkolenia doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu pedagogiki specjalnej;

3)      dodatkowe zajęcia dla 20 dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami rozwoju psychoruchowego.